Colofon

Deze website wordt beheerd door de Unie van Waterschappen.


Productie en beheer

Tamar Sleven

 

Webredactie en content
Lars de Kruijf en Harmke Berghuis

 

Concept en design
Tamar Sleven

 

Webdevelopment
Julius Keijzer, Vectrus Internet

 

Disclaimer / voorwaarden

 

Niets uit de teksten of afbeeldingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van het NWB Fonds worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

 

Bij de samenstelling van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het NWB Fonds niet volledig garanderen dat de informatie compleet, actueel of accuraat is. Het NWB Fonds aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site is gepubliceerd.

 

Gegevens die u via deze site aan ons verstrekt worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en uw gegevens worden niet langer bewaard dan dat doel rechtvaardigt.

 

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, zoals teksten, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal en geluidsmateriaal berusten bij het NWB Fonds of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van de website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen.

 

Linken naar pagina’s op deze website is toegestaan, mits:

-Er niet wordt geïmpliceerd dat wij de diensten of producten van een derde goedkeuren;
-De relatie met deze website niet verkeerd wordt voorgesteld;
-Het duidelijk is dat het een link naar een externe website betreft;
-De website die wordt gebruikt om naar deze website door te linken, geen aanstootgevende of anderszins controversiële inhoud bevat, of inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van een derde partij.