Geïntegreerd watermanagement – Nicaragua, Honduras, Nederland, Italië, Baskenland

January 28, 2015

0 | 0 | 0 | 0

MULGRO is een internationaal samenwerkingsverband tussen Nicaragua, Honduras, Nederland, Italië en Baskenland. De landen werken samen aan het verbeteren van lokaal overheidsbeleid en integraal beheer van de waterbronnen in de regio’s San Carlos in Nicaragua en Marcala in Honduras.

Vervuiling van het water wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Ook worden er lokale ambtenaren opgeleid om het beleid uit te voeren en vinden er bewustwordingsactiviteiten onder de bevolking plaats. Het project wordt ondersteund door gemeenten, lokale en nationale waterbeheerders, NGO’s en kennisinstellingen.