Proefpolder Semarang – Indonesië

January 28, 2015

0 | 0 | 0 | 0

De Banger Polder Pilot komt voort uit een jarenlange samenwerking tussen Indonesië en Nederland op het gebied van waterveiligheid. Aanleiding voor de samenwerking is de wateroverlast in de laaggelegen stedelijke delta’s in Indonesië.
 

In Semarang is de Bangerwijk geselecteerd als proefpolder. Er wordt hier een polder aangelegd en een polderbestuur ingesteld. Dit polderbestuur gaat de polder beheren en int daarbij contributie van de lokale bevolking en bedrijven.

 

De wijk Semarang wordt straks omsloten met dijken en kademuren. In combinatie met een drainagesysteem moet dit resulteren in een peilverlaging van 2 meter. Andere Indonesische steden hebben al interesse getoond voor een soortgelijk watersysteem.