Waterbeheersystemen – Nicaragua

January 28, 2015

0 | 0 | 0 | 0

De waterschappen werken samen met Brabant Water, de gemeente Tilburg, de gemeente Matagalpa en drinkwaterbedrijf Enacal in Nicaragua aan oplossingen voor overstromingen en regenwateroverlast, een optimale afvalwaterzuivering en een duurzame drinkwatervoorziening in de stad.


Door kennis over probleemanalyse, veldonderzoek, scenario-ontwikkeling en projectformulering te delen met de Nicaraguaanse collega’s dragen de waterschappen bij aan beter waterbeheer in deze regio. Ook worden er workshops gegeven aan de lokale ambtenaren waarin zij leren hoe zij de theorie in de praktijk moeten brengen. De waterschappen stellen daarnaast hun netwerk aan mogelijke financiers voor de projecten beschikbaar.