Betere sanitatie – Ethiopië

January 28, 2015

0 | 0 | 0 | 0

In het Ethiopische Adama heeft waterschap Hollandse Delta de leiding over het project Resource Oriented Sanitation Services in Adama (ROSSA). Met dit project probeert Dutch Water Authorities de sanitatie in het gebied te verbeteren door samen te werken met het lokale bedrijfsleven. Zo wordt er samengewerkt met een lokale bank en lokale afvalondernemers om ervoor te zorgen dat het water in deze regio minder vervuild raakt.

 

Door het Nederlandse projectteam worden workshops over sanitatie en hygiëne gegeven aan lokale medewerkers van de gezondheidszorg. Het doel is dat zij hun nieuwe opgedane kennis verspreiden onder de inwoners van het gebied, waardoor er meer bewustzijn ontstaat over het belang van schoon water.