top of page

Relatie Blue Deal en NWB Fonds

De co-financiering van de internationale samenwerkingsprojecten van waterschappen hebben de nodige verbeteringen opgeleverd en hebben onder de vlag Dutch Water Authorities (DWA) meer zichtbaarheid opgeleverd. De NWB Fonds projecten en de toegenomen zichtbaarheid hebben in 2018 geresulteerd in een samenwerking tussen de waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma dat is opgericht heeft de naam Blue Deal en heeft als hoofddoelstelling 20 miljoen mensen helpen aan schoon, voldoende en veilig water. Daarmee draagt het Blue Deal programma actief bij aan de Sustainable Development Goals (SDGs) en loopt tot en met 2030.


Het Blue Deal programma heeft een eigen financiering en kent grotendeels dezelfde doelstelling als het NWB Fonds. De Nederlandse waterschappen hebben in 2018 en 2019 hun (grotendeels) NWB Fonds projecten omgevormd tot Blue Deal projecten. Het NWB Fonds heeft op basis van deze ontwikkeling haar strategie en beleid aangescherpt om goed aan te sluiten om deze nieuwe realiteit.


Daarnaast neemt het NWB Fonds zitting in het opdrachtgeversoverleg van de Blue Deal en wordt actief bijgedragen aan de reviews van de projecten. Hiermee is voldoende aansluiting geborgd om de middelen van het NWB Fonds goed te kunnen (blijven) besteden.


Lees hier meer over het Blue Deal programma.

Commenti


Recente berichten

bottom of page