top of page

Samenwerking met TNC


Het NWB Fonds gaat samenwerken met The Nature Conservancy om additionele financiering te ontsluiten voor naturebased solutions in de internationale waterprojecten van Blue Deal en Waterworx. Op 28 maart j.l. hebben de betrokken partijen een overeenkomst getekend om te verkennen hoe de samenwerking vorm en inhoud kan krijgen.


De watersector wordt wereldwijd uitgedaagd door te veel, te weinig en te vies water; klimaatverandering verergert deze problemen. Bijna de helft van de drinkwaterbronnen is aangetast, waardoor de kwaliteit en kwantiteit van het water voor gemeenschappen, steden, boeren en bedrijven wordt bedreigd.


De natuur is het fundament voor waterzekerheid. Op de natuur gebaseerde oplossingen (naturebased solutions) zijn daarom een veelbelovende manier om de dubbele crises van water en klimaat aan te pakken. Denk aan herbebossing om erosie tegen te gaan, een zandmotor of mangrovebossen als natuurlijke kustverdediging of zanddammen om water vast te houden in rivieren. Programma's die investeren in een natuurlijk beheer van stroomgebieden resulteren in een klimaatbestendige infrastructuur, maar ze zijn ook complex en vereisen veel expertise. Daarom gaan we samenwerken.


The Nature Conservancy (TNC) is een organisatie uit de Verenigde Staten die met privaat geld van filantropen bijdraagt aan klimaatadaptatie en natuurherstel. Het Blue Deal en WaterWorx programma omvatten internationale partnerschappen (water operating partnerships = WOP's) van respectievelijk de waterschappen en de drinkwaterbedrijven. Het NWB Fonds ondersteunt klimaatadaptatie in beide programma's, met een focus op naturebased solutions en inclusiviteit. Het fonds financiert vaak de eerste stap om van een veelbelovend idee naar uitvoering te komen (door bv een pilot, businesscase of vooronderzoek). Voor de vervolgstappen is echter aanvullende financiering nodig. De experts van al deze organisaties gaan nu de krachten bundelen om waterzekerheid wereldwijd te vergroten.


Achterliggende ambitie van de samenwerking is het 'gewoon maken' van natuurlijke maatregelen door waterschappen en drinkwaterbedrijven. The Nature Conservancy stelt expertise beschikbaar om projecten met naturebased solutions te ontwikkelen, financieren en implementeren in de Blue Deal en WaterWorx programma's. De samenwerking gaat idealiter resulteren in een ‘climate-resilient watershed investment program for water security'.


For English version see:


Cooperation TNC with Dutch watersector 27March2024
.pdf
Download PDF • 400KB

Comments


Recente berichten

bottom of page