NWB Fonds Award

De NWB Fonds Award is in het leven geroepen om waterschappen te stimuleren om communicatiever te worden over hun buitenlandwerk en de resultaten die ze daar samen met hun partners boeken.

De wereldwijde vraag naar Nederlandse waterkennis is groot. Waterschappen spelen een belangrijke rol in het delen van kennis en expertise met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. Communicatie speelt een steeds belangrijkere rol bij het uitvoeren van langjarige internationale projecten, zoals de Blue Deal. Goede communicatie levert een belangrijke bijdrage aan het creëren (en behouden) van draagvlak, bekendheid en duidelijkheid over de bereikte resultaten. Deze zichtbaarheid is ook spannend, maar ook een uitgelezen kans om te staan voor het waterwerk waar Nederland wereldwijd om wordt geroemd. Een van de middelen om bij te dragen aan de verdere professionalisering van de communicatie is het organiseren van een NWB Fonds Award.Meer informatie volgt binnenkort.

Meest recente berichten