Young Expert Professionals

Om continuïteit te kunnen bieden tussen de missies van de waterschappen door kunnen Young Expert Professionals (YEP) ingezet worden. Dit kunnen lokale of Nederlandse mensen zijn, vaak aan het begin van hun watercarrière.

Om continuïteit te kunnen bieden tussen de missies van de waterschappen door kunnen Young Expert Professionals (YEP) ingezet worden. Dit kunnen lokale of Nederlandse mensen zijn, vaak aan het begin van hun watercarrière.


Het inzetten van YEP-ers binnen projecten biedt continuïteit en een goede leerschool voor jonge mensen die graag ervaring willen opdoen in het buitenland. De huidige praktijk wijst uit dat YEP-er een belangrijke schakel vormen tussen waterschap en lokale partner tussen de missies door. Bekende gezichten, aanwezigheid en continuïteit zijn belangrijk bij internationale samenwerking. Het NWB Fonds wil hier dan ook graag aan bijdragen.


De inzet van lokale of Nederlandse YEP-ers is niet kosteloos en wordt niet vergoed vanwege mogelijke stapeling van subsidie vanuit ministeries. Het NWB Fonds speelt hier op in door de komende jaren € 260.000,- per jaar beschikbaar te stellen.


De YEP-ers die starten in 2020 zullen regelmatig hun bevindingen met het NWB Fonds delen. Deze kunnen dan worden gelezen in onze actualiteitenrubriek


Meest recente berichten