top of page
CB670D33-6D05-4187-B2A2-19DC81087B7F_1_2

PROJECTEN

Waterbeheer Centraal Amerika naar hoger plan

19 oktober 2022

In Centraal Amerika is behoefte aan lange termijn plannen voor integraal waterbeheer om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het NWB Fonds ondersteunt een samenwerkingsproject van de Nederlandse waterschappen en de unie van Centraal Amerikaanse landen om die te ontwikkelen, met pilots in diverse regio's.

NWB Award

19 oktober 2022

De NWB Fonds Award is in het leven geroepen om waterschappen te stimuleren om communicatiever te worden over hun buitenlandwerk en de resultaten die ze daar samen met hun partners boeken.

Social search Thika River Basin in Kenia

19 oktober 2022

In het Thika River Basin in Kenia heeft men steeds meer last van stortregens als gevolg klimaatverandering. Dat leidt tot erosie van oevers, problemen in de landbouw, dichtslibben van dammen en stagnerende drinkwaterproductie. Het NWB Fonds steunt een project om met alle stakeholders tot een oplossing te komen door een gezamenlijk planningsproces, een zg. social search. Dat moet leiden tot een breed gedragen plan en de vereiste samenwerking om dat te implementeren.

KIWI Climate Game Changers programma

13 september 2022

Het KIWI Climate Game Changers programma leidt waterschappers op die internationaal willen werken aan klimaatadaptatie. Hiermee draagt het bij aan gekwalificeerde capaciteit voor internationale projecten zoals in het Blue Deal programma.

Blue Deal Video's

2 juli 2020

Het NWB Fonds heeft in de beginfase van de Blue Deal bijgedragen aan de productie van informatieve video's waarin het (toekomstige) buitenlandwerk van de waterschappen wordt toegelicht.

Young Expert Professionals

19 oktober 2022

Om continuïteit te kunnen bieden tussen de missies van de waterschappen door kunnen Young Expert Professionals (YEP) ingezet worden. Dit kunnen lokale of Nederlandse mensen zijn, vaak aan het begin van hun watercarrière.

bottom of page