WATERBEHEER WERELDWIJD DUURZAAM VERBETEREN

ACTUALITEITEN

KIWI Programma online

Het kennismakings- en introductieprogramma (KIWI) van het NWB Fonds gaat ook door ondanks de coronacrisis.

Blue Deal en Klimaat

Het NWB Fonds ondersteunt de Blue Deal om het thema klimaat een stap verder te helpen.

OVER HET FONDS

Het NWB Fonds is opgericht met als doel het wereldwijd bijdragen aan het verbeteren van waterbeheer. De activiteiten van het fonds zijn gericht op het waarborgen van voldoende en schoon water in een omgeving die beschermd is tegen overstromingen.  

 

Om dit doel zo goed mogelijk te bereiken co-financiert het NWB Fonds sinds de oprichting in 2006 internationale samenwerkingsprojecten (van overheid tot overheid) van de Nederlandse waterschappen. Met de financiering vanuit het NWB Fonds helpen we waterschappen bij het beantwoorden van de groeiende vraag naar hun expertise bij het oplossen van mondiale watervraagstukken. Sinds 2014 opereren waterschappen gezamenlijk onder de naam Dutch Water Authorities.

Het NWB Fonds is een vermogensfonds van en voor de waterschappen. Het stamvermogen van het fonds bestaat uit schenkingen van de NWB Bank. Met de (vaste) rente over deze schenkingen worden de projecten gefinancierd. Sinds 2008 heeft het NWB Fonds een ANBI-status. 

 

ONZE FOCUS

De uitdagingen rondom waterbeheer in de wereld zijn enorm en de buitenlandse vraag naar Nederlandse waterkennis is de laatste jaren stevig gegroeid. Naast investeringen in infrastructuur is het voor veel landen in de wereld een enorme opgave om waterbeheer rondom die infrastructuur duurzaam te organiseren. De Nederlandse waterschappen worden wereldwijd gezien als een duurzaam (governance) model waar veel van te leren valt.

 

Sinds 2014 opereren de waterschappen in het buitenland gezamenlijk onder de naam Dutch Water Authorities en wordt sinds 2018 samengewerkt met de Nederlandse ministeries van buitenlandse zaken en infrastructuur & water binnen het Blue Deal programma. De Blue Deal biedt waterschappen een ruimere financiering en een langere looptijd van projecten. Het NWB Fonds focust daarom op specifieke onderdelen.

Langjarig samenwerken en grotere projecten draaien vraagt ook van de waterschappen om op dit vlak verder te professionaliseren. De kunst is om de meerwaarde van de praktische besturings- en uitvoeringskennis binnen het waterbeheer op een effectieve en inspirerende wijze te verbinden met de enorme wateropgaven in de wereld.

Het NWB Fonds wil de basis onder de internationale samenwerking van de Nederlandse waterschappen verder ontwikkelen en versterken zodat zij, via o.a. de Blue Deal, beter in staat zijn om samen met hun partners resultaten en impact te realiseren. Het NWB Fonds zet daarom actief in op een vijftal pijlers 

Versterken van draagvlak binnen en buiten waterschappen voor het buitenlandwerk 

Zorgen voor voldoende capaciteit, kwaliteit, continuïteit en diversiteit in de opzet en uitvoering van projecten.

 

Een goede basis onder projecten door het uitvoeren van bijvoorbeeld verkenningsmissies.

Bevorderen van internationaal werk als belangrijk speerpunt voor persoonlijke ontwikkeling

Het verbreden van het blikveld door nieuwe kennis, inzichten en het aangaan van duurzame samenwerking

 

PROJECTEN

Blue Deal Video's

Het NWB Fonds heeft in de beginfase van de Blue Deal bijgedragen aan de productie van informatieve video's waarin het (toekomstige) buitenlandwerk van de waterschappen wordt toegelicht.

NWB Fonds Award

De NWB Fonds Award is in het leven geroepen om waterschappen te stimuleren om communicatiever te worden over hun buitenlandwerk en de resultaten die ze daar samen met hun partners boeken.

KIWI Programma

Het KIWI leidt waterschappers op die internationaal willen werken als verbindend projectadviseur- of manager. Hiermee draagt het bij aan voldoende gekwalificeerde zij-instroom voor het Blue Deal programma.

 

ORGANISATIE

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van het NWB Fonds en de realisatie en financiën van de projecten.

Hein Pieper
Voorzitter
Ron Walkier
Penningmeester
René Grotenhuis
Eisse Luitjens
Hennie Roorda

Programmacommissie

De programmacommissie beslist over de financieringsaanvragen en adviseert het bestuur en het programmabureau.

Erwin de Bruin
Judith Kaspersma
Henk Wolven
Annet Smits
Sonja Bleeker

Programmabureau

Het bureau is verantwoordelijk voor het programmamanagement van het NWB Fonds.

Bert van Boggelen
Directeur
Jasper Luiten
Programmamanager
Rishma Chedi
Programmaondersteuner
Ger Manoch
Boekhouder

DOCUMENTEN