NWB Fonds

Het NWB Fonds cofinanciert internationale samenwerkingsprojecten van de waterschappen. Dit helpt de waterschappen bij het beantwoorden van de groeiende vraag naar hun expertise bij het oplossen van mondiale watervraagstukken.

Projecten

Het NWB Fonds financierde projecten in onder meer Zuid-Afrika, Ethiopië en Nicaragua.
Financiering

Budget

Op dit moment heeft het NWB Fonds jaarlijks 800.000 euro beschikbaar voor de financiering en ondersteuning van internationale samenwerkingsactiviteiten van waterschappen.

Vermogensfonds

Het NWB Fonds is een vermogensfonds van en voor de waterschappen. Het stamvermogen van het fonds – bestaande uit schenkingen van de NWB Bank (in totaal 20,5 miljoen euro) – moet in stand blijven. Van de rente op het stamvermogen worden de projecten gefinancierd.

ANBI-nummer

De Belastingdienst heeft het NWB Fonds als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangewezen. Het ANBI-nummer is RSIN 817.434.719.

Criteria

De regels van het NWB Fonds zijn toegesneden op cofinanciering van missies voor projecten en de voorwaarden voor de vergoedingen zijn kwantitatief geformuleerd:

Gericht op duurzame samenwerking

Bijdrage maximaal 300.000 euro per project

Bijdrage maximaal 50% van totale kosten

Loonkostencompensatie 300 euro per dag

Biedt trainees de kans om ervaring op te doen in het buitenland

DEZE LEEG LATEN

Vanuit de hele wereld is er vraag naar Nederlandse waterkennis. Waterschappen delen hun kennis wereldwijd met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. De Unie van Waterschappen is onder de naam Dutch Water Authorities het internationale aanspreekpunt voor expertise in regionaal waterbeheer.


Om de effectiviteit, kwaliteit en slagvaardigheid van Dutch Water Authorities in internationale samenwerking te bevorderen, financiert het NWB Fonds steeds meer op maat. Het NWB Fonds wil daarom behalve in missies ook investeren in competentieontwikkeling voor doelmatig, duurzaam en innovatief waterbeheer.

Het NWB Fonds financierde onder andere de volgende projecten:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het NWB Fonds?
Gebruik onderstaand formulier of bel Jasper Luijten, programmamanager van het NWB Fonds: 070 351 97 51.

Neem contact op met het NWB Fonds