top of page

Eerste lichting KIWI's versterkt capaciteit waterschappen voor internationaal werk


Onlangs werd het eerste KIWI-programma van het NWB Fonds afgesloten. Hiermee worden waterschappers opgeleid voor internationale projecten. Ondanks corona was het een succes; het programma kon grotendeels digitaal worden gedraaid, en de werkbezoeken zijn later alsnog uitgevoerd. Bijna alle deelnemers hebben inmiddels een vaste plek gevonden in lopende projecten. Precies wat het NWB Fonds beoogt: versterken van de capaciteit vanuit de waterschappen.


Het KIWI-programma ging januari 2020 van start als tweejarig leertraject vanuit het NWB-fonds. Twintig gemotiveerde medewerkers van waterschappen met al enige - of zelfs vele jaren - werkervaring bij een waterschap en met de ambitie om deel te nemen aan internationale waterschapsprojecten waren geselecteerd. Doel was om hen in staat te stellen de nodige kennis en vaardigheden op te doen, zodat ze over voldoende bagage konden beschikken om op termijn volwaardig deel te kunnen nemen aan internationale waterprojecten.


Gedurende de eerste twee jaar stonden praktische leersessies op het programma om de benodigde kennis en competenties te ontwikkelen. Deze varieerden van lessen over multilevel water governance en stakeholder management tot interculturele sensitiviteit. Daarnaast was het de bedoeling om minimaal 2x per jaar mee te gaan met internationale werkbezoeken om de praktijk te ‘proeven’ en specifieke opdrachten uit te voeren in het buitenland. De praktijk bleek echter wat weerbarstiger. Al kort na de kick-off meeting en de eerste trainingsdag moest het roer om.


Vanwege corona werden alle leersessies omgebouwd naar een interactief online-programma. En omdat de KIWI's zelf niet op reis konden, werd praktijkkennis zoveel mogelijk van ‘buiten naar binnen’ gehaald. Zo werden een resident projectmanager uit Ethiopië, een Keniaanse expert en diverse Blue Deal partnerschapsmanagers uitgenodigd om tijdens een online sessie hun praktijkverhaal te vertellen en te sparren met de deelnemers. Op de schaarse momenten dat de KIWI-deelnemers wel fysiek bij elkaar konden komen, is driemaal een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Daarvoor werden ook externe partners (o.a. VNG international, KNW international, NWP, RHDHV, VEI en Wereld Waternet) uitgenodigd.

In de tweede helft van 2021 konden de KIWI’s de opgedane kennis alvast toepassen in een praktische leeropdracht, aangereikt door Blue Deal partnerschappen (o.a. Colombia, Indonesië, Palestijnse Gebieden en eSwatini). Andere leervragen hadden betrekking op de ‘cross cutting themes’ van de Blue Deal: klimaatadaptatie en sociale inclusiviteit.


Omdat vanwege corona de KIWI-deelnemers in 2020 en 2021 nauwelijks konden uitvliegen, is met het NWB-fonds afgesproken het programma met een jaar te verlengen. In 2022 zijn alle KIWI’s, op een enkeling na, nog 1 of 2 keer mee op werkbezoek naar het buitenland gegaan. Dit was een zeer verrijkende ervaring, getuige de foto’s, filmpjes en verslagen die werden gedeeld via de groepsapp en social media (zie bijvoorbeeld: meelopen-met-blue-deal-medewerker-harmke).

Medio december 2022 hebben zij de opgedane leerervaringen en nog wat praktische tips over succesvol samenwerken, flexibiliteit, veiligheid etc gedeeld met de nieuwe KIWI-lichting die in September 2022 is gestart: de "KIWI-Climate Game Changers".

Zoals de naam al aangeeft gaan zij de komende twee jaar volop aan de slag met klimaatadaptatie binnen de Blue Deal partnerschappen.


Het resultaat: 15 van de 20 oorspronkelijke KIWI deelnemers van de eerste lichting hebben de eindstreep gehaald (anderen zijn om persoonlijke reden eerder afgehaakt). Hiervan zijn 12 inmiddels ‘vast’ teamlid van een Blue Deal partnerschap geworden. En allen zijn gemotiveerd om als “KIWI-originals” zoals ze zichzelf noemen, actief binnen de KIWI-community te blijven.

Tot slot: het was een waar genoegen voor ons (Ronald Hemel, Lida Schelwald en later ook Wessel Kremer) om 3 jaar lang deze enthousiaste en gemotiveerde groep te mogen begeleiden en ze voor te bereiden op het internationale werk in de watersector!


Ronald Hemel en Wessel Kremer, Waterprof

Lida Schelwald, Envision-S

Begeleiders KIWI-leerprogramma namens het NWB-fonds

Comments


Recente berichten

bottom of page