top of page

Herbebossing met fertilizer trees in Burkina FasoBurkina Faso is een land in West Afrika waarvan de economie afhankelijk is van landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij. De ontwikkeling van deze sectoren hangt af van de kwantiteit en kwaliteit van watervoorraden. In de afgelopen jaren is het land steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering, waardoor de druk op de natuurlijke omgeving verder toeneemt. Dit is het meest acuut in het westen, specifiek in de regio rond Cassou. Hier wordt de regenval minder en minder, de woestijn rukt op en de rivieren slibben dicht.


Bazoulé is een dorp 100 km van Cassou. In dit dorp is de gemeenschap opvallend veerkrachtig ten aanzien van klimaatverandering. Een onderzoek van de Universiteit van Ouagadougou laat zien dat Bazoulé gemeenschap gebruik maakt van naturebased solutions. Maar liefst 82% van de bevolking gebruikt zogenaamde fertilizer trees (stikstofbindende bomen) in hun velden omdat die de bodemkwaliteit verbeteren, gewasopbrengsten verhogen en erosie tegengaan. Het hout van deze bomen wordt bovendien gebruikt als brandstof en bouwmateriaal, de bladeren dienen als veevoer, en ze dragen bij aan CO2 reductie.


Gegeven deze voordelen is een project gestart om deze fertilizer trees opnieuw aan te planten in andere delen van Cassou met steun van het NWB Fonds, Wereld Waternet, Waterschap Hunze en Aa's, Faso Koom, APAF, Nakanbé Water Agency en IGEDD Institute. Het project loopt van 2023 tot en met 2025 en bestaat uit twee componenten: herbebossing onder leiding van APAF en onderzoek door het IGEDD Institute. De stakeholders die er baat bij hebben zijn vooral jonge vrouwen en mannen van arme families.


Aan het einde van het project zullen de resultaten een significante impact hebben voor Burkina Faso:

  • Een oppervlakte van 45 hectare heeft een betere bodemkwaliteit

  • 45 families hebben een beter inkomen door de hogere opbrengsten van de gewassen op hun akkers

  • Degradatie van landerijen en beperkt door de aanwezigheid van boomwallen

  • De CO2 uitstoot is afgenomen in de regio

  • Boeren hebben meer voedsel voor hun vee via de bladeren van de bomen

  • Huishoudens beschikken over meer hout om op te koken

  • De vruchten en bladeren van sommige bomen zijn geschikt voor consumptie, zodat er meer voedsel beschikbaar is.


In 2024 zijn de eerste resultaten behaald in het project. Boeren hebben ondersteuning gekregen bij het opzetten van boomkwekerijen, aanplanten van de bomen, en monitoren van de effecten. Het is de bedoeling om continue herbebossing op gang te brengen, omdat boeren zien wat de voordelen zijn. En metingen laten zien dat fertilizer trees daadwerkelijk bijdragen aan bodemverbetering en hogere opbrengsten in de landbouw. De onderzoeksresultaten laten zien dat fertilizer trees de voedingstoffen stikstof, potassium en calcium produceren en in de bodem brengen. De bomen verbeteren daarnaast de bodemstructuur.


Volgens het onderzoek zijn fertilizer trees een effectieve nature based solution met grote impact in het gevecht tegen klimaatverandering. Een artikel zal worden gepubliceerd om de wetenschappelijke resultaten van deze technologie te delen. Meer onderzoek naar alle aspecten van deze innovatie is nodig.

APAF wil de verspreiding van kennis over het aanplanten van deze bomen versterken door het opzetten van een trainingscentrum. Daarmee kan herbebossing in het gehele land worden bevorderd.


Contactpersoon voor dit project is Henk Wolven (henkwolven0@gmail.com).

Een Engelse versie van dit artikel is ook beschikbaar:


Reforestation fertilizer trees in Burkina Faso
.pdf
Download PDF • 550KB


Comments


Recente berichten

bottom of page