top of page

Kennisontwikkeling in Mozambique


Nederlandse waterschappers werken samen met autoriteiten in Mozambique aan verbetering van het waterbeheer. Trekker van deze samenwerking is Wetterskip Fryslan. Met cofinanciering van het NWB Fonds is sinds 2020 gewerkt aan capaciteitsontwikkeling. Onlangs werd dit project afgesloten; de activiteiten zijn geïntegreerd in het Blue Deal partnerschap met Mozambique.

Capaciteitsontwikkeling

Versterken van de personele en organisatorische capaciteit is een belangrijk onderdeel van de samenwerking met Mozambique: de drie regionale waterbeheerorganisaties (ARA's), het National Water Directorate (DNGRH) en de afdeling Sanitatie & Drainage van de stad Beira. Capaciteitsontwikkeling betekent in dit verband:

  • ontwikkeling van individuele kennis en competenties bij medewerkers in een organisatie en

  • verbetering van de werkprocessen en mechanismen om kennis en ervaring te delen binnen de watersector.

Met dat doel voor ogen is het knowledge building and exchange network opgezet. Dit omvat verschillende activiteiten zoals het trainen van jonge medewerkers door ervaren collega's, het ontwikkelen van blended learning modules (een mix van fysiek en digitaal leren), het opzetten van expertgroepen en het organiseren van events waar kennis en ervaring worden gedeeld.Kennisoverdracht van senior naar junior collega's

Senior experts van ARA's zijn van hun gewone taken vrijgesteld om jongere collega's te trainen. Om het 'gat' te vullen dat ze daardoor achterlaten in de organisatie, zijn extra jonge experts aangetrokken gefinancierd vanuit het project. Het gaat dan om tijdelijke contracten, met de bedoeling dat deze medewerkers later kunnen doorstromen naar een vaste plek in de ARA's. Tegen de tijd dat het zover is heeft de jonge expert zich ontwikkeld. Deze doorstroom van tijdelijke naar vaste contracten in combinatie met training en kennisoverdracht, is een belangrijke bouwsteen om duurzaam capaciteit te ontwikkelen en te borgen in de betreffende organisaties.


Blended learning

Tijdens de coronacrisis waren fysieke bijeenkomsten maar beperkt mogelijk. Daarom werd een pilot gestart met digitale leeractiviteiten via Zoom, Skype en Teams als alternatief voor traditioneel onderwijs. De inzet was (en is) om modules te ontwikkelen rond de thema's waterkwaliteit, sanitatie, waterverdeling, waterveiligheid/overstromingsrisico en algemeen management. Een module bestaat uit een didactisch plan met een combinatie van de volgende elementen:

1. fysieke, klassikale lessen

2. digitale trainingen en webinars

3. video lessen (korte uitleg docent gevold door Q&A sessie)

4. e-learning modules (tijd- en plaatsonafhankelijk).


In 2020 zijn Stichting Wateropleidingen en Skilled aangetrokken om mee te helpen bij deze learning journey. Zij hebben geholpen om de eerste blended learning op te zetten voor het thema waterkwaliteit. Nieuwe modules zullen de komende jaren worden opgezet als onderdeel van het Blue Deal partnerschap.

Comentários


Recente berichten

bottom of page