top of page

KIWI's uit de startblokken

Klimaatadaptatie in internationale waterprojecten een boost geven, daar gaat het bij KIWI climate game changers om. KIWI staat voor Klimaat- en Innovatieprogramma Waterschappen Internationaal. Het is een trainingsprogramma van het NWB fonds voor waterschappers die gaan bijdragen in internationale waterprojecten. De focus ligt op klimaatadaptatie door integraal waterbeheer, liefst met natuurlijke oplossingen en door betrekken van lokale gemeenschappen. Vandaar de bijnaam climate game changers. Donderdag 8 september was de kick-off van de tweede lichting KIWI’s bij Deltares in Delft. Een tweede lichting? Jazeker. Afgelopen jaren is de eerste lichting namelijk opgeleid, met kunst- en vliegwerk vanwege de coronacrisis, reizen kunnen ze pas sinds kort. Het NWB Fonds wil het KIWI programma meerdere malen uitvoeren en zo bouwen aan een community van deskundige waterschappers die in het buitenland kunnen worden ingezet. Het internationale werk van de waterschappen staat nog in de kinderschoenen vergeleken met 800 jaar ervaring in Nederland, ook dat kan een boost gebruiken. De nieuwe KIWI’s hebben bij de kick-off kennisgemaakt met elkaar en met het trainingsprogramma. Het is een diverse groep met verschillende leeftijden en achtergronden, van klimaatexpert tot omgevingsmanager en projectleider. Hier is bewust voor gekozen bij de selectie, want diversiteit is nodig om impact te hebben in het buitenland en om tot innovatie te komen. Gevraagd naar hun motivatie, noemen de deelnemers opvallend vaak het zoeken van avontuur en professionele uitdaging. Werken in een andere cultuur kun je immers niet op routine, het daagt je uit om anders te ijken en creatieve oplossingen te zoeken. Ook noemen ze kennisdeling met landen in het globale zuiden, en zelf willen leren in het buitenland. Dat laatste sluit aan bij de wens van de waterschappen om internationale samenwerking meer gelijkwaardig en wederkerig te maken. Juist vanwege klimaatverandering worden we in Nederland voor vraagstukken gesteld waar het buitenland al ervaring mee heeft, zoals droogte. Deze zomer heeft dat duidelijk laten voelen. De KIWI’s zullen ook een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling voor Nederland. Na de introductie heeft de groep een eerste college over klimaatadaptatie gekregen van klimaatdeskundige Jaap Kwadijk van Deltares. Hij gaf uitleg over de klimaatrapporten van het IPCC die internationaal worden gebruikt; Deltares levert hier een belangrijke bijdrage aan. Kwadijk vertelde verder hoe je in de praktijk kunt omgaan met klimaatuitdagingen. Kortweg zijn er twee routes. De theoretische route van grondig onderzoek naar de impact van klimaatverandering op een regio, en vervolgens het bepalen van normen en uitvoeren van de juiste maatregelen (top down). En de pragmatische route van interactief met stakeholders bepalen hoe klimaatverandering hun leven beïnvloedt, wat kritische omslagpunten zijn voor de leefbaarheid, en samen een actieplan maken om daarop te anticiperen (bottom up). Beide routes hebben voordelen en nadelen. De KIWI’s gaan onder meer leren wanneer ze welke route moeten volgen. De komende twee jaar zijn er maandelijks trainingsdagen, webinars en workshops. Daarnaast worden de KIWI’s gekoppeld aan een internationaal waterproject; daarvoor gaan ze op missie naar het buitenland. Tenslotte zullen ze een watervraagstuk uitwerken dat in meerdere landen speelt en ook voor Nederland relevant is. De verwachting is dat KIWI's projectvoorstellen gaan ontwikkelen, die door het NWB Fonds of andere investeerders kunnen worden gefinancierd. Het KIWI programma van het NWB Fonds is onderdeel van het leerprogramma internationaal voor waterschappers. Dit omvat ook trainingen van waterschappen zelf en van het programmabureau Blue Deal van de Unie van Waterschappen. Sommige activiteiten zijn breed toegankelijk, houd hiervoor de website van het NWB Fonds in de gaten.
Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met het YEP programma, een leerprogramma voor buitenlandse Young Expert Professionals in Blue Deal projecten, dat eveneens dit najaar start.Comments


Recente berichten

bottom of page