top of page

KIWI klimaatexcursie Tilburg


KIWI's zijn waterschappers die in internationale projecten gaan bijdragen aan klimaatadaptatie: ze worden daarvoor getraind in het KIWI Climate Game Changers programma van het NWB Fonds. Op 16 maart 2023 was er voor de KIWI's een klimaatexcursie georganiseerd in Tilburg, in 2018 de heetste stad van Europa. Sinds die tijd zijn er in Tilburg meerdere projecten gerealiseerd voor vergroening en verkoeling van de stad. Tijdens de excursie gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over hoe projecten tot stand komen en wat we daarvan leren kunnen leren voor het buitenland.


In de ochtend leidde de gemeente Tilburg de groep KIWI’s door de stad. Onder begeleiding van Mariëlle van Dalen wandelde de groep van het station naar de Christoffel-school, waar het hele terrein waterbestendig is ingericht. Hier wordt zoveel mogelijk de koppeling gelegd met watereducatie voor kinderen en het betrekken van de buurt. In de groepsdiscussie is ingegaan op de samenwerking tussen burger en overheid en hoe zij elkaar in dit project hebben versterkt.

Vervolgens ging de wandeling richting het Bernardusplein, een voormalige versteende parkeerplaats, waar nu met de buurt groenvoorzieningen en wadi’s zijn gerealiseerd. Sander Kossen van de gemeente Tilburg gaf aan dat het initiatief voor deze transformatie bij de overheid lag, vanuit een beheersvraag voor dit gebied. Maar de woningbouwcorporatie en omwonenden zijn actief betrokken. Er is gezamenlijk gekeken naar oplossingen voor het anders omgaan met regenwater en het verduurzamen van de leefomgeving. Met een nieuwe inrichting als resultaat.

In de middag gaf Lucy Bathgate een inspirerende rondleiding door het Spoorpark. De deelnemers waren onder de indruk hoe één persoon met een droom dit voor elkaar heeft gekregen. Bij het Spoorpark is vanuit een coöperatie van burgers en bedrijven een oud rangeerterrein omgebouwd tot een bruisend en klimaatadaptief park. Het is een schoolvoorbeeld hoe je van onderop beweging creëert en samen echt een verschil kunt maken. Met een groepsdiscussie over toepassing van deze voorbeelden in internationale projecten werd de dag zonovergoten afgesloten.


Goed om te weten: KIWI staat voor Klimaat- en Innovatieprogramma Waterschappen Internationaal. Het is een tweejarig trainingsprogramma voor waterschappen. De eerste groep deelnemers heeft eind 2022 de training afgerond, met enige vertraging vanwege corona. De tweede groep is afgelopen najaar gestart. Meer weten? Neem contact op met de programmamanager van het NWB Fonds (Marion Wierda, email: mwierda@uvw.nl).

Comments


Recente berichten

bottom of page