top of page

KIWI originals en climate game changers internationaal aan de slag met waterbeheer

Bijgewerkt op: 20 dec. 2022KIWI’s zijn waterschappers die worden getraind om in internationale projecten aan waterbeheer te werken. KIWI staat voor Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal. Het programma duurt twee jaar en is in 2019 opgezet door het NWB Fonds. Alle waterschappen mogen een deelnemer leveren (er zijn 21 waterschappen in Nederland). Deze week kwamen de eerste en tweede lichting KIWI’s bij elkaar bij Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad. Een inspirerende ontmoeting.De eerste groep KIWI’s startte in 2019, maar liep vertraging op door de coronacrisis. Trainingen moesten digitaal worden gegeven en werkbezoeken konden niet doorgaan vanwege reisbeperkingen. Deze groep is dit jaar alsnog op reis gegaan om mee te lopen met projecten in verschillende landen en in de praktijk te leren hoe watervraagstukken elders in de wereld kunnen worden aangepakt. Inmiddels zijn bijna al deze KIWI originals, zoals ze zichzelf trots noemen, opgenomen in een projectteam. Zo kunnen ze het geleerde daadwerkelijk gaan inzetten, vaak binnen een Blue Deal partnerschap. De Blue Deal is een samenwerkingsprogramma van de waterschappen en de ministeries van I&W en BZ om 20 miljoen mensen wereldwijd te helpen aan voldoende, schoon en veilig water in de periode 2018-2030.De tweede groep KIWI’s is dit najaar gestart. De focus ligt deze keer op klimaatadaptatie, daarom heten zij de KIWI climate game changers. De afkorting KIWI staat nu voor Klimaat- en Innovatieprogramma Waterschappen Internationaal. Deze KIWI’s gaan zich niet meer oriënteren in verschillende landen, maar worden van begin af aan gekoppeld aan een vast project. Daar gaan ze in drie buitenlandse werkbezoeken aan de slag met klimaatadaptatie:

1. Verkenning: inventarisatie en contextanalyse van klimaatverandering en klimaatadaptatie in het gekozen gebied;

2. Verdieping: nader onderzoek naar relevante klimaatissues op basis van een risicoanalyse, uitzoeken van mogelijke oplossingen;

3. Concretisering: opzetten van een (deel)project om een specifiek klimaatissue op te lossen, inclusief draagvlak en (externe) financiering.De training van deze week stond in het teken van stap 1. De deelnemers leerden hoe ze een gebiedsscan moeten doen op basis van documenten en veldwerk. “Erg nuttig, zo wordt het concreet” aldus de KIWI’s, “Je gaat beseffen dat veel informatie ontbreekt, je zult dus van alles moeten uitzoeken en navragen. Ook zitten er impliciete aannames in plannen, zoals dat waterbeheer beter wordt als je meetgegevens hebt; maar is dat wel zo?”. Ze vertrokken met meer vragen dan antwoorden, en dat is goed volgens trainer Ronald Hemel van Waterprof “ANNA moet mee op reis, oftewel Altijd Nagaan, Nooit Aannemen!”.


Tijdens de bijeenkomst in Lelystad wisselden beide groepen KIWI’s ervaringen uit. De KIWI originals hadden veel te vertellen over hun reizen: “Bij samenwerken in het buitenland leer je een land en cultuur pas echt kennen, en loop je tegen je eigen onbewuste vooroordelen aan, zoals op tijd beginnen met een vergadering; op een andere manier blijkt je ook je doel te bereiken”. En: “De Nederlandse technische aanpak werkt niet altijd in het buitenland, je moet daar vaak breder kijken, bijvoorbeeld naar naar sociaal-economische aspecten. En je moet pragmatischer zijn omdat niet alle middelen voorhanden zijn“.


De groep was het snel eens dat flexibiliteit en een open mindset noodzakelijk zijn om in andere landen effectief te kunnen opereren. En dat je veel leert in het buitenland. “In Colombia is de communicatie naar inwoners echt veel beter dan hier” merkte een KIWI op. “Eigenaarschap voor de rivieren vinden ze heel normaal in Peru; in Nederland hebben we daar een OESO rapport voor nodig” aldus een andere KIWI. Veiligheid is ook een aandachtspunt, alle deelnemers moeten een veiligheidstraining volgen. En niet voor niets; een van de KIWI’s heeft al een gewapende beroving meegemaakt.


Het was kortom een waardevolle dag, waardoor de KIWI’s nog enthousiaster werden over hun projecten. Het NWB Fonds hoopt door de KIWI programma’s te bouwen aan een steeds grotere community van waterschappers die internationaal actief zijn. Want waterbeheer - en zeker klimaatadaptatie - trekt zich niks van grenzen aan; het raakt iedereen en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Buiten je eigen grenzen werken levert bovendien betere waterbeheerders op, volgens de KIWI's.

Comments


Recente berichten

bottom of page