top of page

KIWI webinar klimaatadaptatie en gedragsverandering


Klimaatadaptatie vraagt gedragsverandering en dat gaat niet vanzelf. Daarom organiseerde het NWB Fonds een webinar over dit onderwerp in het kader van het KIWI Climate Game Changers programma. Anne Valkengoed (RUG, postdoc climate adaptation psychology) en Jonathan Naaba (TreeAid, country programme manager Ghana) deelden theoretische inzichten en ervaringen uit de praktijk.


In het KIWI programma worden waterschappers getraind om klimaatadaptatie te boosten in ontwikkelingslanden (KIWI staat voor Klimaat- en Innovatieprogramma waterschappen Internationaal). De vraag is echter: wat is effectieve klimaatadaptatie? Een ding is zeker: gedragsverandering is een belangrijke sleutel voor succesvolle uitvoering van adaptatiemaatregelen, techniek alleen is niet genoeg. Dit webinar ging over hoe je die gedragsverandering kunt bewerkstelligen.


Dr. Anne van Valkengoed van de Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar gedragsverandering. Zij legde uit dat het niet sociaal-demografische variabelen zijn die klimaatadaptief gedrag bepalen, maar juist psychologische factoren. Daarmee bedoelt ze de normen en emoties over klimaatverandering in een bepaalde bevolkingsgroep. Ze ging uitgebreid in op hoe je deze psychologische factoren kunt adresseren in interventies om hun effectiviteit te vergroten.

Van Valkengoed sloot af met een kritische noot: in het psychologisch onderzoek ontbreekt de diversiteit, het is vooral gebaseerd op een WEIRD populatie (White, Educated, Industrialized, Rich, Democratic).


Jonathan Naaba van organisatie TreeAid werkt in de praktijk aan klimaatadaptatie door het kweken en beschermen van bomen. Hij vertelde over zijn pogingen om gedrag te veranderen in boerengemeenschappen in Ghana. En benadrukte dat er een veelheid aan manieren is om boeren te laten participeren, er is niet 1 succesformule die overal en altijd werkt. Het is maatwerk en vaak is een mix van acties nodig; daarbij is het de kunst om de psychologische factoren aan te spreken waarnaar Van Valkengoed verwijst, rekening houdend met de lokale cultuur. Denk aan het ondersteunen van gemeenschappen met gereedschappen, het geven van voorlichting en trainingen, het stimuleren om andere gewassen te verbouwen of het aanboren van nieuwe bronnen van inkomsten en werkgelegenheid. Naaba eindigde met de oproep om vrouwen en jongeren meer te betrekken, want die hebben vaak maar beperkt toegang tot goede grond.


Het webinar is te zien via de volgende link:


Коментарі


Recente berichten

bottom of page