top of page

Luzette Kroon nieuwe voorzitter NWB Fonds

Bijgewerkt op: 5 mei 2022Het NWB Fonds heeft een nieuwe voorzitter: Luzette Kroon, dijkgraaf van Wetterskip Fryslan. Sinds dit jaar is zij portefeuillehouder internationale zaken van de Unie van Waterschappen. Vanuit die rol is ze bij het fonds voorgedragen; het bestuur heeft haar op 26 april unaniem benoemd. Aan haar voorganger Hein Pieper, dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel, is eervol ontslag verleend.


Luzette is tevens voorzitter van de Blue Deal, het samenwerkingsverband tussen de waterschappen en de ministeries I&M en BZ voor waterbeheer in het buitenland. Ze wordt dus de spil in het internationale speelveld van de waterschappen. “Het is tijd dat waterschappen internationale samenwerking vanzelfsprekend gaan vinden. We hebben veel expertise in huis en de morele verplichting die te delen met landen die het nodig hebben. Maar waterschappen kunnen ook kennis halen uit het buitenland. Rond klimaatadaptatie kunnen we bijvoorbeeld leren van landen die al veel langer dan wij met droogte te maken hebben”, aldus het nieuwe boegbeeld.


Het NWB Fonds heeft vorig jaar een nieuwe strategische koers vastgesteld; het gaat focussen op klimaatadaptatie op een natuur- en mensinclusieve manier. Daarvoor worden projecten gefinancierd en waterschappers opgeleid via het Kennis- en Introductieprogramma Waterschappen Internationaal (KIWI). In september begint een nieuwe groep; binnenkort start de werving en selectie van de deelnemers.


Meer weten? Lees het koersdocument op onze website. Of neem contact op met de programmamanager.

Recente berichten

bottom of page