top of page

NWB Fonds steunt Blue Deal congres

Bijgewerkt op: 29 jun. 2023


In juni werd het eerste Blue Deal congres gehouden over internationaal waterbeheer. Delegaties van alle 15 Blue Deal landen kwamen naar Amsterdam voor een professionele uitwisseling. Het was een groot succes. Het congres heeft laten zien dat samenwerking tussen waterbeheerders uit Nederland en andere landen nuttig, nodig en ook heel leuk is. Het NWB fonds is trots dat ze hier een bijdrage aan heeft geleverd namens de Nederlandse Waterschapsbank. Drie 'lessons learnt' springen eruit.

Waterbeheer gaat over geld, want zonder geld krijg je weinig voor elkaar. Het NWB fonds co-financiert daarom projecten en activiteiten binnen (en buiten) Blue Deal partnerschappen gericht op klimaatadaptatie, met aandacht voor naturebased solutions en inclusiviteit. Veel showcases die tijdens het congres werden gepresenteerd zijn mede gefinancierd door het NWB Fonds. Vaak gaat het om verkenningen die de uitvoering van grote projecten in gang zetten. Het fonds heeft zodoende een brugfunctie tussen ideeën en investeringen. Voorstellen voor nieuwe initiatieven en projecten vanuit de Blue Deal zijn welkom.

Waterbeheer vraagt ook andere valuta: geen euro’s of dollars, maar vertrouwen. Want goede relaties zijn een voorwaarde om veranderingen te realiseren. Veranderingen die noodzakelijk zijn voor effectieve klimaatadaptatie in het integraal waterbeheer. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens een sessie over interculturele communicatie. Want hoe begrijp je elkaar goed over de grenzen van taal en cultuur heen? Dit is een extra uitdaging bij internationaal samenwerken. Tijdens het congres ging iedereen daar enthousiast mee aan de slag, er is veel genetwerkt. Blue Deal landen hebben onderling contacten gelegd en in de follow-up zal verdere uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvinden. Samen eten en feestvieren is echter de ultieme teambuilding... Het NWB fonds heeft het slotfeest van het Blue Deal congres daarom van harte gesponsord.

Tenslotte was dit Blue Deal congres een historisch moment. Als waterbeheerders kijken we van oudsher vooral naar ons eigen werkgebied, iedereen in zijn eigen land en eigen regio, daar is immers genoeg te doen. Maar na 800 jaar kijken de Nederlandse waterschappen nu steeds meer naar buiten en zoeken internationaal samenwerking. Want klimaat en water storen zich niet aan grenzen en alleen samen kunnen we complexe vraagstukken oplossen. Bovendien is er veel expertise in andere landen, die vaak al langer te maken hebben met de klimaatvraagstukken die op Nederland afkomen. Deelnemers aan de Blue Deal zijn pioniers van deze beweging. Zij zijn overduidelijk gecommitteerd om van deze nieuwe ontwikkeling een succes te maken: het enthousiasme spatte eraf! Ze hebben nu al zin in het volgende Blue Deal congres over twee jaar en al het mooie werk onderweg daar naartoe.


Het volgende filmpje geeft een impressie van het Blue Deal congres: https://youtu.be/cO9mKebkHd8

Voor meer informatie over co-financiering van initiatieven en projecten door het NWB Fonds kunt u contact opnemen met de programmamanager Marion Wierda (mwierda@uvw.nl) ; zie ook de informatie elders op deze website.

Komentar


Recente berichten

bottom of page