top of page

Steun voor Young Expert Professionals in het buitenland

Young Expert Professionals, kortweg YEP-ers, zijn belangrijk voor internationale waterprojecten. In september start een tweejarig opleidingsprogramma specifiek voor YEP-ers die werken binnen Blue Deal projecten van de waterschappen. Het YEP programma is een combinatie van studeren en leren tijdens het werk. YEP-ers draaien namelijk mee in een projectteam en krijgen daarnaast lessen, trainingen en opdrachten.

Het NWB Fonds gaat deelname van maximaal 20 lokale YEP-ers in het buitenland financieel ondersteunen op verzoek van het programmabureau Blue Deal. Het fonds investeert in totaal €220.000,- en betaalt daarmee 25% van de kosten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert 50% en de waterschappen de overige 25%.


Door de inzet van YEP-ers wordt de capaciteit voor projecten ter plaatse versterkt en dat is een belangrijke succesfactor (‘boots on the ground’). Lokale mensen hebben immers kennis van land, taal en cultuur en zijn permanent aanwezig. Het is bovendien een impuls voor de ontwikkeling van talentvolle jonge mensen in de betreffende landen.


Het fonds wil het YEP programma koppelen aan het KIWI programma dat eveneens in september start. KIWI staat voor Klimaat- en Innovatieprogramma Waterschappen Internationaal en is een initiatief van het NWB Fonds. In het KIWI programma worden Nederlandse waterschappers opgeleid om bij te dragen aan klimaatadaptatie in het buitenland. Het verbinden van beide leerprogramma’s door bijvoorbeeld gezamenlijke workshops of webinars, bevordert de kennisuitwisseling tussen Nederland en andere landen.

Comentarios


Recente berichten

bottom of page