top of page

Toetsingskader cofinanciering NWB Fonds vernieuwd

Bijgewerkt op: 23 jun. 2022

Het NWB Fonds cofinanciert projecten en initiatieven van waterschappen die bijdragen aan klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden. Om voor cofinanciering in aanmerking te komen moet aan bepaalde criteria worden voldaan. Op 16 juni j.l. heeft de programmacommissie van het fonds een nieuw toetsingskader vastgesteld dat beter aansluit op de nieuwe koers van het NWB fonds.


Centraal staat nu de bijdrage aan klimaatadaptatie door integraal waterbeheer op een natuur- en mensinclusieve manier. Dit betekent toepassing van naturebased solutions en betrekken van gemeenschappen naast overheden. Daarnaast kijkt het fonds hoe de impact van een project of initiatief wordt vergroot door samenwerking met partners (vliegwieleffect), wat waterbeheerders in Nederland ervan kunnen leren (leereffect) en of de aanpak ook elders kan worden toegepast (opschaalbaarheid). Ook moet het vervolg van een project zijn geborgd door bijvoorbeeld beheer en onderhoud of investeringen. Last but not least beoordeelt het fonds of nieuwe inzichten, werkwijzen of tools worden ontwikkeld, want klimaatverandering stelt het waterbeheer voor nieuwe uitdagingen die nieuwe oplossingen vragen.


Goed om te weten is dat de procedure uit drie fasen bestaat: (1) voorbereiding van de aanvraag in co-creatie met het programmabureau, (2) formele beoordeling van de aanvraag door de programmacommissie en (3) voortgangsbewaking van de uitvoering door aanvrager en programmabureau samen. De deadlines voor het indienen van aanvragen worden jaarlijks vastgesteld en zijn voor dit jaar: 1 augustus en 1 november.


Toetsingskader, aanvraagformulier en procedure staan op de website van het NWB Fonds (www.nwbfonds.nl). Meer weten? Neem contact op met de programmamanager (Marion Wierda, mwierda@uvw.nl of 06-30035884).TOETSINGSKADER cofinanciering NWB Fonds
.pdf
Download PDF • 268KB

PROCEDURE cofinanciering NWB Fonds
.pdf
Download PDF • 339KB

AANVRAAGFORMULIER cofinanciering NWB Fonds
.pdf
Download PDF • 172KB

留言


Recente berichten

bottom of page