top of page

Blue Deal Video's

Het NWB Fonds heeft in de beginfase van de Blue Deal bijgedragen aan de productie van informatieve video's waarin het (toekomstige) buitenlandwerk van de waterschappen wordt toegelicht.

In de beginfase van de Blue Deal (2018-2019) heeft het NWB Fonds op een aantal onderdelen van het Blue Deal programma een financiële bijdrage geleverd. Eén daarvan was het bijdragen aan de zichtbaarheid van wat de waterschappen in het buitenland ondernemen en welke problemen ten grondslag liggen aan de samenwerkingen.


Om het buitenlandwerk goed zichtbaar te maken is er samen door Nederlandse en lokale filmploegen een serie video's geproduceerd die aangeven waar de Blue Deal voor staat en hoe Dutch Water Authorities daaraan bijdragen. Het NWB Fonds heeft zo een basis kunnen leggen waaraan de waterschappen en de Blue Deal verder kunnen bouwen. De komende jaren draag het NWB Fonds bij aan trainingen voor projecten om zelfstandig materiaal te verzamelen en vaker te communiceren over wat ze doen.


De Blue Deal video's kunnen hier worden bekeken. 

Meest recente berichten

bottom of page