top of page

KIWI Climate Game Changers programma

Het KIWI Climate Game Changers programma leidt waterschappers op die internationaal willen werken aan klimaatadaptatie. Hiermee draagt het bij aan gekwalificeerde capaciteit voor internationale projecten zoals in het Blue Deal programma.

KIWI staat voor Klimaat- en Innovatieprogramma Waterschappen Internationaal. Het is een opleidingsprogramma voor waterschappers die in internationale projecten actief worden. Het KIWI programma is een initiatief van het NWB Fonds. Elke twee jaar wordt een nieuwe lichting KIWI's opgeleid. Op dit moment loopt het tweede KIWI programma. Dat heeft als bijnaam Climate Game Changers, omdat de focus ligt bij klimaatadaptatie op een natuur en mensinclusieve manier. 


Onderdeel van leerprogramma internationaal 

KIWI maakt onderdeel uit van het leerprogramma internationaal voor de waterschappen. Dit omvat basistrainingen die waterschappen zelf verzorgen, zoals een training veilig werken in het buitenland. En basistrainingen vanuit het programmabureau Blue Deal, waaronder de training werken met andere culturen. Ook zijn er activiteiten om je te verdiepen in een bepaald onderwerp, zoals presenteren in het buitenland of filmpjes maken. 


Samenwerking met Blue Deal

KIWI's zijn vaak actief in Blue Deal projecten. De Blue Deal is een programma van de Nederlandse waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Water. Met het programma worden tot 2030 wereldwijd 20 miljoen mensen geholpen aan voldoende, schoon en veilig water. Dit gebeurt in 17 partnerschappen met lokale waterbeheerders, verdeeld over 14 landen. 


Professionalisering 

De waterschappen zijn druk bezig om het buitenlandwerk verder te professionaliseren. Dat betekent: meer samenhang tussen de verschillende projecten en van elkaars ervaringen leren. Bovendien moet er de komende jaren ook voldoende en kwalitatief hoogwaardige capaciteit beschikbaar blijven. Programmabureau Blue Deal, Dutch Water Authorities (de waterschappen) en het NWB Fonds werken hierbij nauw samen. Het NWB Fonds ondersteunt met KIWI de professionalisering en zorgt voor toekomstige capaciteit binnen de projecten.
Meest recente berichten

bottom of page