top of page

Social search Thika River Basin in Kenia

In het Thika River Basin in Kenia heeft men steeds meer last van stortregens als gevolg klimaatverandering. Dat leidt tot erosie van oevers, problemen in de landbouw, dichtslibben van dammen en stagnerende drinkwaterproductie. Het NWB Fonds steunt een project om met alle stakeholders tot een oplossing te komen door een gezamenlijk planningsproces, een zg. social search. Dat moet leiden tot een breed gedragen plan en de vereiste samenwerking om dat te implementeren.

Nadere informatie volgt binnenkort

Meest recente berichten

bottom of page