top of page

Young Expert Professionals

Om continuïteit te kunnen bieden tussen de missies van de waterschappen door kunnen Young Expert Professionals (YEP) ingezet worden. Dit kunnen lokale of Nederlandse mensen zijn, vaak aan het begin van hun watercarrière.

Om continuïteit te kunnen bieden tussen de missies van de waterschappen door kunnen Young Expert Professionals (YEP) ingezet worden. Dit kunnen lokale of Nederlandse mensen zijn, vaak aan het begin van hun watercarrière.


Het inzetten van YEP-ers binnen projecten biedt continuïteit en een goede leerschool voor jonge mensen die graag ervaring willen opdoen in het buitenland. De huidige praktijk wijst uit dat YEP-er een belangrijke schakel vormen tussen waterschap en lokale partner tussen de missies door. Bekende gezichten, aanwezigheid en continuïteit zijn belangrijk bij internationale samenwerking. Het NWB Fonds wil hier dan ook graag aan bijdragen.


De inzet van lokale YEP-ers is niet kosteloos en wordt niet volledig vergoed vanwege mogelijke stapeling van subsidie vanuit ministeries. Het NWB Fonds speelt hier op in door € 220.000,- beschikbaar te stellen voor het YEP programma 2022-2024. Hiermee financiert het fonds 25% van de kosten. 


De YEP-ers die starten in september 2022 zullen regelmatig hun bevindingen met het NWB Fonds delen. Deze kunnen dan worden gelezen in onze actualiteitenrubriek

Het YEP programma wordt gekoppeld met het KIWI programma dat eveneens in september 2022 start. KIWI staat voor Klimaat- en Innovatieprogramma Waterschappen Internationaal en is een initiatief van het NWB Fonds. In dit tweejarig opleidingprogramma worden waterschappers uit Nederland opgeleid om in het buitenland een bijdrage te kunnen leveren aan klimaatadaptatie op een natuur- en mensinclusieve manier. 


Meest recente berichten

bottom of page