top of page

Bestuurder met een internationaal hart gezochtBen jij een bestuurder met hart voor internationale samenwerking? Dan is deze nevenfunctie misschien iets voor jou. Hieronder lees je wat het NWB Fonds doet, wat we van een nieuwe bestuurder verwachten en wat daar tegenover staat.

 

Het NWB Fonds

Het NWB Fonds is een fonds opgericht door de Nederlandse Waterschap Bank waarmee internationale activiteiten van waterschappen worden ge(co)financierd. Dat doet dit - zelfstandige - fonds al sinds 2006 en het heeft daarmee een belangrijke basis gelegd voor het Blue Deal programma. Daarin werken waterschappen en ministeries samen om 20 miljoen mensen wereldwijd aan schoon, voldoende en veilig water te helpen in de periode 2019-2030.

 

Aan de slag met klimaatadaptatie

Het NWB Fonds heeft een nieuwe lange termijnstrategie ontwikkeld die de komende jaren moet worden geïmplementeerd. Het fonds wil sneller en meer impact realiseren op gebied van klimaatadaptatie in internationale waterschapsprojecten, vooral met nature based solutions en door betrekken van lokale gemeenschappen. We doen dit door cofinanciering van projecten en een trainingsprogramma voor waterschappers.

 

Buitenboordmotor

Binnen het internationale waterschapswerk vervult het NWB fonds de rol van buitenboordmotor. De aanjager van vernieuwing en de financier van experimenten, waar dat voor andere partijen lastig is. We doen dit zoveel mogelijk in samenwerking met het Blue Deal programma, de (Unie van) waterschappen en externe partijen zoals de ministeries van I&W en BZ.

 

Organisatie

De werkorganisatie van het fonds bestaat uit een directeur (1 dag/week), een programmamanager (18 uur/week) en enige secretariële en boekhoudkundige ondersteuning. Alles bij elkaar ongeveer 1 FTE. Daarnaast heeft het fonds een programmacommissie die aanvragen voor cofinanciering beoordeelt en een bestuur. Het bestuur bestaat uit 5 personen: de voorzitter is de portefeuillehouder internationaal van de Unie van Waterschappen, 2 zetels zijn voor waterschapsbestuurders, 1 zetel wordt ingevuld vanuit de directie van de NWB Bank en er is 1 vrije zetel voor een vertegenwoordiger van de Nederlandse watersector. Deze laatste, vrije zetel is vacant.

 

Profielschets

De rol van het bestuur, specifiek de vrije bestuurszetel:

·     Vaststellen van de strategie en reglementen van de stichting en toezicht houden op de uitvoering daarvan;

·     Toezicht houden op het beheer van de financiën, door bv jaarlijks vaststellen begroting en jaarstukken;

·     Vertegenwoordigen van de Nederlandse watersector in het bestuur van het NWB Fonds, en dan met name NGO’s, onderzoekstinstellingen en/of het bedrijfsleven;

·     Uitdragen van internationale samenwerking in de Nederlandse watersector;

·     Ambassadeur van het NWB fonds zijn in relevante netwerken en onderhouden van contacten;

·     Sparringpartner zijn voor de directeur en programmamanager.

 

Wat zoeken we?

Een vertegenwoordiger van de Nederlandse watersector (exclusief de waterschappen), die een passie heeft voor internationale waterprojecten en die zich wil inzetten voor klimaatadaptatie op een natuur- en mens-inclusieve manier. Iemand met bestuurlijke ervaring, sensitiviteit en netwerken, die goed is in verbinden en strategisch meedenken. En die zo mogelijk persoonlijke ervaring heeft met internationaal werk. Natuurlijk verwachten we ook belangstelling voor de waterschappen en beschikbaarheid voor de bestuursvergaderingen en andere activiteiten van het bestuur.

 

Wat bieden wij?

Een nevenfunctie van betekenis, waar je veel voldoening uithaalt omdat onze bijdrage impact heeft in het buitenland. Bestuurders ontvangen geen beloning, onkosten worden wel vergoed. 

Je wordt benoemd door het bestuur voor 4 jaar met de mogelijkheid van eenmaal verlenging voor nogmaals 4 jaar. We streven naar voordracht en besluitvorming in de bestuursvergadering van 11 april a.s. waarna je per direct kunt starten.

 

Reageren

Sollicitaties (motivatiebrief en CV) kunnen tot uiterlijk 1 juli 2024 worden opgestuurd naar

Bert van Boggelen, directeur van het NWB Fonds. E bboggelen@uvw.nl, T 06-51534933. Daarna zal op korte termijn een kennismakingsgesprek worden ingepland. Voor eventuele vragen kun je persoonlijk contact opnemen.

 

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

Recente berichten

bottom of page