top of page

Vacature bestuur NWB Fonds

Ben jij een waterschapsbestuurder met hart voor internationale samenwerking? Dan is deze nevenfunctie misschien iets voor jou.


Het NWB Fonds is het fonds voor en door de waterschappen waarmee internationale activiteiten van waterschappen mede worden ge(co)financierd. Dat doet het - zelfstandige - fonds al sinds 2006 en het heeft daarmee ook een belangrijke basis gelegd voor het Blue Deal programma. Daarin werken waterschappen en ministeries t/m 2030 samen om 20 miljoen mensen aan schoon, voldoende en veilig water te helpen. Zie ook onze website: www.nwbfonds.nl


Aan de slag met klimaatadaptatie

Het NWB Fonds heeft een nieuwe lange termijnstrategie ontwikkeld die de komende jaren moet worden geïmplementeerd. Het fonds wil sneller en meer impact realiseren op gebied van klimaatadaptatie in internationale waterschapsprojecten, vooral met nature based solutions en door betrekken van lokale gemeenschappen. We doen dit door cofinanciering van projecten en een trainingsprogramma voor waterschappers.


Buitenboordmotor

Binnen het internationale waterschapswerk vervult het NWB fonds de rol van buitenboordmotor. De aanjager van vernieuwing en de financier van experimenten, waar dat voor andere partijen lastig is. We doen dit zoveel mogelijk in samenwerking met het Blue Deal programma, de (Unie van) waterschappen en externe partijen zoals de ministeries van I&W en BZ.


Organisatie

De werkorganisatie van het fonds bestaat uit een directeur (1 dag/week), een programmamanager (18 uur/week) en enige secretariële en boekhoudkundige ondersteuning. Alles bij elkaar ongeveer 1 FTE. Daarnaast heeft het fonds een programmacommissie die aanvragen voor cofinanciering beoordeelt en een bestuur. Het bestuur bestaat uit 5 personen, waarvan er 2 afkomstig moeten zijn uit de besturen van de Nederlandse waterschappen volgens de statuten; een van deze waterschapszetels is vacant.


Profielschets

De rol van het bestuur, specifiek de waterschapsbestuurder:

· Vaststellen van de strategie en reglementen van de stichting en toezicht houden op de uitvoering daarvan;

· Toezicht houden op het beheer van de financiën, door bv jaarlijks vaststellen begroting en jaarstukken;

· Vertegenwoordigen van de waterschappen in het bestuur van het NWB Fonds;

· Uitdragen van internationale samenwerking binnen de besturen van de waterschappen;

· Ambassadeur van het NWB fonds zijn in bestuurlijke netwerken en onderhouden van relevante contacten;

· Sparringpartner zijn voor de directeur en programmamanager.


Wat zoeken we?

Een dagelijks bestuurder van een van de 21 Nederlandse waterschappen, die een passie heeft voor internationale waterprojecten en die zich wil inzetten voor klimaatadaptatie op een natuur- en mens-inclusieve manier. Iemand met bestuurlijke ervaring, sensitiviteit en netwerken, die goed is in verbinden en strategisch meedenken. En die zo mogelijk persoonlijke ervaring heeft met internationaal werk. Natuurlijk verwachten we ook kennis van de waterschappen en beschikbaarheid voor de bestuursvergaderingen en andere activiteiten van het bestuur.


Wat bieden wij?

Een nevenfunctie van betekenis, waar je veel voldoening uithaalt omdat onze bijdrage impact heeft in het buitenland. Bestuurders ontvangen geen beloning, onkosten worden wel vergoed.

Je wordt benoemd door het bestuur voor 4 jaar met de mogelijkheid van eenmaal verlenging voor nogmaals 4 jaar.

We streven naar voordracht en besluitvorming in de bestuursvergadering van 12 december a.s. zodat je per 1 januari 2023 kunt starten.


Reageren

Sollicitaties (motivatiebrief en CV) kunnen tot uiterlijk 1 november 2022 worden opgestuurd naar

Bert van Boggelen, directeur van het NWB Fonds. E bboggelen@uvw.nl, T 06-51534933.

Voor evt. vragen kunt u persoonlijk contact opnemen.

Commentaires


Recente berichten

bottom of page