top of page

Search Conference in Thika basin KeniaWater in de Keniase hoofdstad Nairobi is geen vanzelfsprekend gegeven. Door bevolkingsgroei, klimaatverandering, toenemende irrigatie en ontbossing, kan in droge periodes nauwelijks worden voorzien in de waterbehoefte van de stad. De Nederlandse waterschappen onder de vlag van Dutch Water Authorities (DWA) werken in het stroomgebied – het Thika riviersysteem - waar de stad Nairobi zijn water vandaan haalt, aan het verbeteren van de watervoorziening en -verdeling.


Het DWA team bestaat uit medewerkers van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Waterschap Aa en Maas en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (via Wereld Waternet). Ze helpen de Keniase ‘Water Resources Authority’ bijvoorbeeld met dataverzameling, monitoring, modelleren van beschikbaar water en het maken van een waterallocatieplan.


De Thika rivier is niet alleen de levensader voor de watervoorziening van de inwoners van Nairobi, maar ook voor waterkrachtcentrales, landbouwbedrijven zoals Del Monte, bloemenkwekers, thee- en koffieboerderijen. Daarnaast maken kleinschalige boeren en gemeenschappen al eeuwen gebruik van het steeds schaarser wordende water.

Het DWA team werkt daarom ook samen met de Water Resources Users Associations, waarin de lokale gemeenschappen verenigd zijn. Bijvoorbeeld aan het implementeren van natuurlijke oplossingen, zg. Nature Based Solutions, om erosie tegen te gaan. Deze erosie treedt op door de steeds heviger wordende regenval als gevolg van klimaat-verandering en door ontbossing en intensief landgebruik.


Het identificeren en implementeren van grootschalige en duurzame Nature Based Solutions is complex en vergt een holistische, open systeembenadering. Het vraagt naast technische kennis, ook inzicht in sociale en klimatologische systemen en veranderingen. In een door het NWB fonds gefinancierd project zal het DWA team samenwerken met de probleemeigenaren en belanghebbenden van de rivier om Nature Based Solutions te bepalen.


Een Search Conference - proces[1] wordt ingezet om de gemeenschap ​​lerend en plannend in stelling te brengen. Hiervoor wordt de organisatie Embassy of the Earth ingeschakeld die hiermee jarenlang ervaring heeft opgedaan in diverse landen. De deelnemende belanghebbenden gaan tijdens dit proces met elkaar in gesprek en bedenken maatregelen, maar ze zijn ook volledig verantwoordelijk voor de uitvoering daarna. De Search Conference is gepland in het tweede kwartaal van 2023. Beoogde uitkomsten zijn:

1. Een duidelijke visie op de meest wenselijke toekomst van het Thika-stroomgebied.

2. Een betere samenwerking tussen overheidsinstellingen, private sectorpartijen en lokale gemeenschappen.

3. Een permanente coördinatie raad voor het stroomgebied van de Thika, die zorgt voor lokale ondersteuning en effectieve relaties met de belangrijkste belanghebbenden.


Met dit NWB fonds - project krijgt het Thika riviersysteem de integrale, innovatieve aanpak die het nodig heeft, met gezamenlijk leiderschap van de watergebruikers en overheidsinstellingen.


Meer weten? Neem contact op met regiomanager Marieke van Nood van Wereld Waternet (marieke.van.nood@waternet.nl).

Kommentarer


Recente berichten

bottom of page