top of page

Waterbeheer en herbebossing in Ghana

Als gevolg van klimaatverandering heeft Noord-Ghana te kampen met zware overstromingen en lange periodes van droogte. Gecombineerd met een groeiende bevolking heeft armoede gerelateerde ontbossing en landbouw dicht bij de rivier geleid tot vervuiling en verzanding van rivieren, dammen en irrigatiekanalen. De kwaliteit en kwantiteit van het water lopen daardoor gevaar.


Een van de getroffen gebieden in het noorden van Ghana is het Bongo-district, waar de Vea-dam zich bevindt. Het waterreservoir van deze dam wordt gebruikt voor landbouw door ongeveer 2000 boeren en wordt ook gebruikt voor drinkwater door de gemeenschap en hun vee. Maar de functies van dit reservoir worden bedreigd.


Met hulp van Blue Deal Ghana is een samenwerking opgezet tussen de Water Resources Commission Ghana, andere overheden en twee NGO's om tot een integrale oplossing te komen. De samenwerkende partijen besloten om meer dan 200.000 bomen langs de rivier stroomopwaarts van de Vea Dam te planten om 50 km bufferzones langs de oevers te herstellen.

Om tot deze samenwerking te komen is eerst door Blue Deal contact gelegd met een NGO die de Reforestation ter plaatse zou kunnen uitvoeren (Tree Aid Ghana) en zijn gezamenlijk bezoeken gebracht aan enkele Reforestation projecten en nurseries. Vervolgens is contact gelegd met Trees for All als potentiële financier en zijn beide partijen met elkaar in contact gebracht. Dit heeft geleid tot het initiatief om een projectvoorstel voor Reforestation te maken, waar ook de Blue Deal partners in Ghana nauw bij werden betrokken. Belangrijk aspect was dat het Reforestation project niet een op zichzelf staand initiatief zou worden, maar gedragen werd door de betrokken Ghanese overheidspartijen en onderdeel zou worden van de uitvoering van het IWRM plan. Ongeveer anderhalf jaar na de initiële contacten is definitief besloten tot uitvoering van het project.

Het herbebossingsproject wordt uitgevoerd voor en door de lokale gemeenschappen en is een voorbeeld van geïntegreerd waterbeheer in Ghana. 1.600 boeren zullen worden opgeleid in agroforestry, lange termijn bosbescherming en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Agroforestry zal ook helpen bij het ontwikkelen van duurzame ondernemingen voor lokale boeren, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het verbeteren van het vasthouden van water in de bodem. De bomen behouden het natuurlijke evenwicht van het klimaat en zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving. Ze absorberen kooldioxide uit de lucht en helpen de klimaatverandering te bestrijden. Al deze gecombineerde inspanningen zullen bijdragen aan de bestaanszekerheid van de boeren in een gezond leefmilieu.

Bestanden

Projectflyer herbebossing Ghana
.pdf
Download PDF • 2.27MB

Meer informatie? Neem contact op met Jaap Bos (jaap.bos@waternet.nl) of kijk op de website van Trees for All.

Comments


Recente berichten

bottom of page