top of page

Start Focal Point Nature Based Solutions

Het NWB Fonds heeft besloten om de opzet van een “Focal Point Nature Based Solutions” te ondersteunen. Doelstelling van het Focal Point (centraal aanspreekpunt) is om kennis op te bouwen en actief ter beschikking te stellen aan de Blue Deal partnerschappen betreffende Nature Based Solutions. Het betreft niet slechts één persoon als aanspreekpunt. De bedoeling is dat in de opstart er al een “Leading Group” van Blue Deal partners wordt gevormd die actief mee gaat denken en werken in en aan het Focal Point.Wat en waarom van Nature Based Solutions

Maar wat zijn Nature Based Solutions (NbS) en waarom de focus op Nature Based Solutions? Binnen de internationale gemeenschap wordt NbS als volgt gedefinieerd:


“Actions to protect, sustainably manage and restore natural or modified ecosystems that address societal challenges effectively and adaptively, simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits. They use the power of nature and functioning ecosystems as infrastructure to provide natural services to benefit society and the environment.”

In de praktijk valt hierbij te denken aan herbebossing, mangrove aanplant, maar ook de bekende “zandmotor” om zandsuppletie te bewerkstelligen. In Nederland is hiermee in het kader van Building with Nature en Ruimte voor de Rivier al de nodige ervaring opgedaan.


Uit lopende Blue Deal projecten blijkt dat NbS een belangrijke basis vormen voor integraal waterbeheer, de samenwerking bevorderen tussen relevante partijen en middels externe financiering kunnen zorgen voor stimulerende pilots waarbij IWRM in de praktijk kan worden gebracht. De financiering kan komen via de geleverde ecosysteemdiensten. Bekende voorbeelden zijn financiering door private partijen van boom- of mangroveaanplant en aankoop CO2 certificaten (zie bijvoorbeeld de herbebossing in Ghana).


Waterbeheer wordt op deze manier echt integraal en biedt daarmee ook een basis voor sociaaleconomische ontwikkeling. Door samen te werken met goede partners en de lokale bevolking op te leiden heeft o.a. herbebossing een kans om lange termijn impact te realiseren.


Financiering twee pilots rondom certificering en mangroven

Als onderdeel van het focal point ondersteunt het NWB Fonds twee pilots binnen het Blue Deal partnerschap Ghana Hierbij gaat het specifiek om:

  1. Een haalbaarheidsstudie om te onderzoeken of herbebossing in de droge gebieden van Afrika certificeerbare (en dus verkoopbare) CO2 credits kan opleveren. De pilot bouwt voort op de ervaringen die momenteel worden opgedaan met het lopende herbebossingstraject in Noord Ghana.

  2. De tweede pilot betreft het opzetten van een projectvoorstel waarbij mangrove aanplant onderdeel is van een integrale kustmanagement aanpak in Zuid-Ghana, waarin verschillende watermanagement onderdelen een belangrijke rol spelen. Mangrove restauratie is dan vliegwiel voor het goed verankeren van watermanagement in de lokale gemeenschappen en kan als ecosysteemdienst zorgen voor deelfinanciering.


Voor meer informatie over het Focal Point Nature Based Solutions: Jaap.bos@waternet.nlKomentar


Recente berichten

bottom of page